Ceník

Prohlídky a úkony, které nehradí zdravotní pojišťovny

Výpis ze zdravotní dokumentace

100 Kč

Potvrzení způsobilosti k řízení motorových vozidel

300 Kč

Lékařský posudek k vystavení zbrojního pasu

350 Kč

Lékařský posudek k prodloužení platnosti zbrojního pasu

350 Kč

Vstupní, mimořádná a výstupní prohlídka do/ze zaměstnání

300 Kč

Periodická preventivní prohlídka do zaměstnání

300 Kč

Potvrzení potravinářského průkazu

150 Kč

Potvrzení svářečského průkazu, průkazu sportovce, atp.

300 Kč

Vyjádření lékaře v žádosti do domova pro seniory a dalších sociálních zařízení

100 Kč

Komplexní lékařské vyšetření v rozsahu hrazené prev. prohlídky

500 Kč

Posouzení bolestného

200 Kč

Vypsání úrazové pojistky

200 Kč

Očkování nehrazená pojišťovnami

100 Kč

Potvrzení přihlášky pro vstup na školu (SOU, SŠ, VŠ)

50 Kč

Potvrzení pro MŠ, zájmové kroužky, dětské tábory, brigády, sportovní akci, atp.

40 Kč

Test stolice na OK (samoplátci)

150 Kč

Ostatní administrativní úkony

Dle rozsahu

Pacienti bez plného českého pojištění platí individuálně dle rozsahu vyšetření

Za tiskové chyby neručíme. Změny cen vyhrazeny