Ceník

Prohlídky a úkony, které nehradí zdravotní pojišťovnyVýpis ze zdravotní dokumentace                                                                       300Kč

- strukturovaný dle požadavků závodního lékaře                                                             400Kč

Potvrzení způsobilosti k řízení motorových vozidel

500 Kč

Lékařský posudek k vystavení zbrojního pasu

500 Kč

Lékařský posudek k prodloužení platnosti zbrojního pasu

500 Kč

Vstupní, mimořádná a výstupní prohlídka do/ze zaměstnání

500 Kč

Periodická preventivní prohlídka do zaměstnání

500 Kč

Potvrzení potravinářského průkazu

300 Kč

Potvrzení svářečského průkazu, průkazu sportovce, atp.

500 Kč

Vyjádření lékaře v žádosti do domova pro seniory a dalších sociálních zařízení

200 Kč

Komplexní lékařské vyšetření v rozsahu hrazené prev. prohlídky vč. vyšetření pro komerční pojištění po domluvě

dle rozsahu od 1500 Kč

Pracovní úraz bolestné 

                                                                                          od 500 Kč

Pracovní úraz trvání PN


                                                                                                                                                               200 Kč

Pracovní úraz trvalé následky

                                                                                                                                      od 500 Kč


Posouzení bolestného

dle rozsahu od 300-500 Kč

Vypsání úrazové pojistky

dle rozsahu od 300-500 Kč

Trvalé následky

dle rozsahu od 500 Kč

individuální ceny pro komerční pojišťovny, kdy se jedná o práci po pracovní době a ve dny pracovního volna - životní pojistky atd., tedy výkony nesouvisející se zdravotní péčí

Očkování chřipka Vaxigrip tetra samoplátci

indikace na věk a diagnózu zdarma jako vždy

dle akt. cen dodavatele

Očkování nehrazená pojišťovnami

v ceně vakcinace u vakcín objednaných zde, vakcíny odjinud neaplikujeme....dle akt. cen dodavatele

Potvrzení přihlášky pro vstup na školu (SOU, SŠ, VŠ)

50 Kč

Potvrzení pro MŠ, zájmové kroužky, dětské tábory, brigády, sportovní akci, atp.

50 Kč

Test stolice na OK (samoplátci)

250 Kč

Ostatní administrativní úkony

Dle rozsahu a časové náročnosti

Pacienti bez plného českého pojištění platí individuálně dle rozsahu vyšetření

Za tiskové chyby neručíme. Změny cen vyhrazeny