Pravidla eNeschopenky

Pravidla vystavení eNeschopenky

Aby v souvislosti s novým elektronickým systémem vystavování neschopenek nedocházelo k tomu, že lékaři budou posílat pacienty pro eNeschopenky jinam, Ministerstvo zdravotnictví uvádí na pravou míru, kdo má povinnost neschopenku vystavit:

O vzniku dočasné pracovní neschopnosti pojištěnce rozhodne ten lékař, který svým vyšetřením zjistil, že zdravotní stav pacienta mu nadále neumožňuje vykonávat jeho práci.

To platí pro lékaře všech odborností (ambulantní specialista, lékař v nemocnici atd.).

Výjimkou je lékařská pohotovost a záchranná služba.

Všechny specializované ambulance jako chirurgická, interní, urologická, neurologická atd...tuto mají povinnost vystavit a vést Vám PN mají ze zákona.

Takže prosím, nenechte si již říkat, že neschopenku Vám vystaví obvoďák - nevystaví, nesmí!!!!!!

Povinnost vést pracovní neschopnost má ten lékař, který pacienta pro dané onemocnění léčí, určuje termíny kontrol atd. (tedy jeho ošetřující lékař).

Praktický lékař nesmí vystavit a vést pracovní neschopnost v případě, kdy není pro dané onemocnění ošetřujícím lékařem.

Praktický lékař nesmí vystavit a vést pracovní neschopnost mimo svou odbornost.

Pokud jste byli do ordinace posláni jiným lékařem, který Vás pro dané onemocnění léčí, pouze kvůli vystavení neschopenky, nemohou Vám zde vyhovět.

!!!!Lékař, který u vás shledal pracovní neschopnost, ale posílá Vás pro neschopenku jinam, nesplnil svou zákonnou povinnost a v rozporu se zákonem vás nutí zbytečně ztrácet čas a čekat v jiné ordinaci!!!!

*PN lze začínat nejdříve v den nemoci až 3 dny zpětně

*PN lze ukončit nejdříve 3 dny dopředu, nejpozději její poslední den, v den, kdy už nastoupíte je POZDĚ

Lze i mail, sms, jiné termíny nejsou ze zákona možné. Děkujeme.