Noví pacienti
Postup při registraci

Jak se u nás registrovat?
  • Registrace je možná po osobní návštěvě ordinace a vyplnění registračního lístku
  • Registraci je nutné potvrdit podpisem

Co je k registraci potřeba?

  • Průkaz zdravotní pojišťovny
  • Kontakt na současného praktického lékaře

Registrujeme podle aktuálních kapacitních možností

Naše ordinace má uzavřené smlouvy s následujícími zdravotními pojišťovnami:

  • Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP - 111)
  • Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (OZP - 207)
  • Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky (ZPMVČR - 211)
  • Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP - 205)
  • Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky (VoZP - 201)

Případné dotazy rádi zodpovíme osobně