Informace pro klienty

Co potřebujete vědět

CHŘIPKA, PNEUMOKOK - HRAZENO ZP u pacientů nad 65 let a u rizikových pacientů s diabetem, onemocněním plic, ledvin, sleziny, srdce atd.

FSME - klíšťová encefalitida nad 50 let od 01.01.2022 hrazeno ze zdravotního pojištění

FSME dle schématu, chřipka každoročně, pneumokok 1x za život - proti zápalu plic virového i bakteriálního původu

ostatní očkování dle domluvy a aktuálních cen dodavatele

Děkuji, Roman Legát.

Preventivní prohlídka:

 • Je hrazena zdravotní pojišťovnou 1x za 2 roky
 • Její součástí je doplnění anamnézy, celkové vyšetření, kontrola očkování a základní krevní odběry, dle indikací k chorobám a věku, a moči
 • Od 40 let 1x za 4 roky EKG

 • Od 50 let do 54 let 1x ročně vyšetření stolice na okultní krvácení, v 55 letech má pacient možnost se rozhodnout pro kolonoskopii nebo pokračovat ve vyšetřování stolice na okultní krvácení 1x za 2 roky

 • U žen je mamografické vyšetření od 45 let 1x za 2 roky

Z laboratoří jsou hrazena tato vyšetření:


OČKOVÁNÍ

Povinné očkování - hradí zdravotní pojišťovna

 • Očkování proti tetanu: TAT - očkuje se v dětství, poslední dávka v 15-ti letech, přeočkování po 15-ti letech, od 60 let po 10-ti letech. Skladem v ambulanci

Nepovinné očkování 

- hradí pojišťovna - FSME nad 50 let dle schématu, chřipka každoročně, pneumokok 1x za život - proti zápalu plic virového i bakteriálního původu

 - prosím již dávejte závazné objednávky na rok 2021, objednává se v lednu

HRAZENO ZP u pacientů  nad 65 let a u rizikových pacientů s diabetem, onemocněním plic, ledvin, sleziny, srdce atd.

- očkovací látky, které si hradí pacient, například encefalitida, žloutenka, tyfus....

 • Lze aplikovat individuálně po domluvě a objednání

PRODLOUŽENÍ ŘIDIČSKÉHO PRŮKAZU

Lékařská prohlídka pro prodloužení řidičského průkazu by se měla konat v:

 • 65 letech
 • 68 letech
 • 70 letech a dále každé 2 roky
 • nebo kratší dobu dle Vašeho zdravotního stavu,
 • prosím, noste brýle, které používáte, k vyšetření

Žádanky do odborných ambulancí - nepotřebujete, sektory neexistují již léta, čtěte:

Právo jít na vyšetření k odbornému lékaři i bez doporučení od svého praktického lékaře pojištěnec skutečně má díky principu svobodné volby lékaře. Existuje zde jedna výjimka a to je překročená kapacita odborného lékaře, k němuž by "pacient z ulice" chtěl jít na vyšetření.

Dle ustanovení čl. 31 Listiny základních práv a svobod (tedy normy té nejvyšší právní síly) má každý právo na ochranu zdraví. Občané mají na základě veřejného pojištění právo na bezplatnou zdravotní péči a na zdravotní pomůcky za podmínek, které stanoví zákon.

Zákony, jež provádí výše uvedené ustanovení LZPS, jsou zejména zákon č. 372/2011 (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

V citovaných právních předpisech je poté závazně stanoveno také právo na svobodnou volbu lékaře. Jako jeden z výchozích principů, na němž je vztah lékaře a pacienta v ČR postaven. Občanům s výjimkou osob ve výkonu zabezpečovací detence, vazby a ve výkonu trestu odnětí svobody se umožňuje volba lékaře, klinického psychologa a zdravotnického zařízení.

Dodejme, že možnost volby se netýká závodní preventivní péče (tu zajišťuje zaměstnavatel) a zdravotnických zařízení v případech, kdy jsou tato zařízení příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví stanovena k provedení protiepidemických opatření